PEXESO trochu jinak

Hrajete už asi desátou hru pexesa, obrázky se vám pletou s těmi z první hry a navíc už jste vy i děti uplně zdřevěnělí? Pojďte si zahrát PEXESO, při kterém si můžete i zaběhat.

 • Roztřiďte kartičky pexesa na dvě hromádky tak, že v každé bude jeden obrázek z dvojice. Jednu hromádku si nechte u sebe a kartičky z druhé hromádky rozložte v sousední místnosti. Dítě si nejprve vylosuje jeden obrázek a následně utíká vedle najít k němu stejný do páru. Hra končí, až jsou všechny obrázky posbírané.

  Hru je možné hrát i v terénu venku, kde můžete kartičky rozházet na větším prostoru a vybít tak (dětem samozřejmě :) ) mnohem víc energie.

 • Pro nejmenší děti - rozházejte po pokoji méně kartiček, aby dítě hra nepřestala bavit a mělo radost, že nakonec všechny                                          dvojice našlo
                                        - použijte nějaké oblíbené a jednoduché pexeso (ne například hráče fotbalového klubu, kteří jsou i                                                 pro mě, dospěláka, tzv. všichni na jedno brdo)
                                        - můžete se v hledání střídat a "trumfovat se", kdo přiběhne rychleji
                                        - nechte dítě, ať si kartičky samo vybírá. Bude mnohem raději hledat své oblíbené zvířátko, hrdinu
                                          z Večerníčku nebo hračku.
 • Pro větší děti - po domluvě s dětmi rozházejte kartičky klidně ve více místnostech
                              - stanovte si společně nějaký čas, během kterého bude muset hráč druhou kartičku najít. Pokud ji nenajde,                                 vrací se zpět a vybírá si kartičku další. Na konci se sečte počet úspěšně nalezených dvojic. 
                              - pokud chce hrát víc dětí současně, můžou se v hledání buď střídat, nebo jednoduše hledat současně s tím,                                 že buď hledají všichni stejnou dvojici, nebo hledá každý sám svoji kartičku do páru a na konci hry se pak                                   spočítá, kdo našel kolik kartiček.
                              - můžete rovněž vytvořit vícečlenné týmy a hru si zahrát na nějaké dětské (příp. i dospělácké ;-) ) oslavě.
                              - jsou-li vaše děti obzvláště aktivní, můžete k samotnému hledání přidat ještě nějaký další, fyzický, úkol,                                       jako např. udělat 10 dřepů před každým losováním nové kartičky.

   Klidně nechte děti, ať vymýšlí vlastní pravidla sbírání. Budete možná překvapeni, kolik různých nápadů od nich uslyšíte.

 • Pro školáky - hru můžete využít i k zábavnému procvičování učiva. Nejjednodušší pro přípravu kartiček je český jazyk nebo matematika.


  Matematika:

  Na jednu z kartiček napište početní příklad (např. 3 x 5), na druhou kartičku, která je do páru, napište výsledek tj. 15. Chcete-li procvičit učivo ještě víc, místo čísla 15 můžete na druhou kartičku nakreslit třeba 15 puntíků, případně napsat příklad jinak (třeba 10+5). Školák si tak procvičí nejen násobilku, ale současně si zopákne i sčítání.
  Podobně takto můžte procvičit i některé jevy z geometrie např. Pythagorovu větu, objem krychle a podobně.

  (pozn. - pexeso s jednoduchými matematickými příklady si můžete zdarma stáhnout tady>>.)

   

  Český jazyk a literatura:    
  V češtině můžete obdobným způsobem procvičovat např.:
  - vyjmenovaná slova - 1.kartička - "vyjmenovaná slova po B"
                                              - 2. kartička - "býk" 
                                              - můžete případně vytvořit i tzv. matoucí kartičky - "bidlo", "zlobit", "bít" a podobně.
  - psaní I/Y - 1.kartička - "b_t"
                         - na kartičkách do páru pak budou I, Y, nebo I/Y (pokud je možné napsat obojí, hráč může vysvětlit rozdílný                              význam obou slov)

  - určování slovních druhů - 1. kartička - "utíká"
                                                          - 2. kartička - "sloveso" případně "sloveso, 3.os., čas přítomný"

  - autory a jejich díla, myšlenky... př. - 1. kartička - "Babička", 2. kartička - "Božena Němcová"
                                                                               - 1. kartička - "Sultán a Tyrl", 2. kartička - "Babička"
                                                                               - 1. kartička - "Božena Němcová", 2. kartička - "České národní obrození"
  - atd. atd.

 • Kartičky si takto můžete vyrobit takřka ke každému školnímu předmětu. Můžete procvičovat německá slovíčka či časování anglických sloves, soutoky řek, nebo pohoří a jejich nejvyšší hory v zeměpisu, chemické prvky, vzorečky z fyziky a další učivo. Pro "poznávačku" z přírodopisu můžete využít pexeso se zvířaty/rostlinami a k nim si pak do dvojic vyrobit už jen kartičky s jejich názvy.

  I tady platí, že když do výroby a vymýšlení pravidel zapojíte vašeho školáka, bude se "učit" o to raději.

 • TIP NAVÍC!

Hru můžete samozřejmě hrát nejen s klasickým pexesem, ale i s kartičkami z pexetria. Budete mít větší prostor pro kombinování množství a druhů kartiček, počtu místností, ve které budou rozházené, a v neposlední řadě i v počtu hráčů.